Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten |

 

 

UTVECKLINGSSAMTAL

Utbildningen utgår från Doris Dahlins bok "100 sidor om hur du gör utvecklingssamtalen till något att se fram emot."

 

Syfte

Kursen ska fördjupa chefens förmåga att kommunicera i vardagen samt genomföra årliga konstruktiva samtal med sina medarbetare.

 

Innehåll

 

ATT FÖRBEREDA DIG FÖR ETT GIVANDE OCH KONSTRUKTIVT PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSSAMTAL

 • Varför planerings-och utvecklingssamtalet är viktigt
 • Syfte med samtalet, vad ska uppnås och vad ska det leda till
 • Praktisk struktur för ett fungerande samta
 • Att målstyra, motivera och utveckla med planerings- och utvecklingssamtal
 • Samtalet som en del av arbetsplatsens personalpolitik. Inför samtalet - förväntningar, reflektioner och bedömningar.
 • Förberedelser för dig själv och för dina medarbetare
 • Praktisk planering; information, tid och plats mm
 • Vanliga fallgropar
 • Bakgrund
 • Hur förmedla det som ska sägas?
 • Antal samtal
 • Enhetliga ramar individuella detaljer

UNDER SAMTALET - PRAKTISKA HJÄLPMEDEL

 • Det ömsesidiga samtalet
 • Checklistor till din hjälp
 • Samtalens praktiska tillämpning för dig som chef
 • Formulera mål, krav och förväntningar på varandra
 • Klara ut ansvar och befogenheter
 • Följa upp mål och resultat
 • Rak och tydlig feedback som redskap: Konstruktiv kritik
 • Viktigt att tänka på när du ska ge beröm och uppskattning
 • Inventering av kompetens och utvecklingsbehov
 • Enhetligt kroppsspråk, röst och ord så att ditt budskap blir tydligt
 • Minnesanteckningar
 • Sekretess
 • Svåra samtalssituationer
 • Aktivt lyssnande

 

DEN VIKTIGA UPPFÖLJNINGEN AV SAMTALET

 • Att sammanfatta och följa upp samtalen
 • Avslutning och utvärdering av samtalen

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012