Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

MENTORSKAP SOM VERKTYG

 

Syfte

Utbildningen ska mentalt förbereda och ge verktyg för att komma igång med mentor-lärlingsprojekt. Genom det lär sig individerna nya områden, breddar kompetens och kvalitet samt minskar revirtänkande

 

Arbetssätt

Arbetssättet är processinriktat, så att vi praktiskt tränar deltagarna att utveckla sitt mentor/lärlingsskap vad gäller t ex tydlig kommunikation, konflikthantering och coaching. Det blandas med teori och konkreta råd

 • Mentorskap som ett led i karriären och i den personliga utvecklingen
 • Mentorns uppgift, roll och ansvar
 • Hot eller möjlighet?!! Hur ser omgivningen på ert mentorskap?
 • Att lära ut utan att ta över ansvaret, hjälpa den andre tänka själv
 • Samtalspartner och bollplank
 • Adeptens/lärlingens uppgift, roll och ansvar
 • Klargöra krav och förväntningar på varandra
 • Att göra tydliga överenskommelser
 • Frågemetodik
 • Fallgropar mentorskap
 • Ge och ta mot konstruktiv kritik
 • Hur bygga in uppmuntran och uppskattning
 • Att undvika onödiga konflikter
 • Att berika ett mentorskap genom utvecklande nödvändiga konflikter
 • Olika verktyg vid konflikthantering
 • Nätverk
 • Lärande i vardagen - Lärande organisationer
 • Förutsättningar för inlärning
 • Råd till en mentor

En del av utbildningen sker var för sig för mentorer respektive lärlingar/adepter. En del sker gemensamt. Kursen innehåller sammanfattande kommunikation, konflikthantering, motivation och coaching

 

Utbildningen kan se olika ut beroende av var under projektet som utbildningen läggs in.

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012