Hem | Företagspresentation | | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD

 

 

" Hjärnan vill ha kul! Utmaningar, nyheter kombinerat med trygghet = effektiv inlärning"

 

Modern hjärnforskning visar att hjärnan är komplex och till stor del arbetar undermedvetet. Utbildning som ger resultat kräver därför att det undermedvetna stimuleras på rätt sätt, då lär vi oss mer och snabbare. Vi inspireras av ny kunskap, av att lösa kniviga problem

 

KompetensKrafts utbildningar är anpassade efter den nya pedagogiska hjärnforskning som bl a Martin Ingvar gjort vid Karolinska institutet. Det bekräftar även vad vi fått fram i långsiktiga utvärderingar av utbildning, nämligen att kunskap som praktiskt ska kunna användas, behöver ingredienser av personlig återkoppling, helhetssyn, anpassning till individen och bekräftelse.

 

Utbildningen är upplagd för att få ett varaktigt resultat, där kursen inte blir en pärm i bokhyllan, utan där deltagarna blir stärkta och motiverade och använder sin nya kunskap.

 

 

 

Vår syn på inlärning är:

Upplevelsebaserat - egna upplevelser och övningar ger insikt, kunskap

Lösningsbaserat - utgångspunkten finns i dina verkliga situationer och är inriktat på lösningen

Tvärvetenskapligt - rätt teori/ metoder utifrån person och situation

 

Kunskap med kvalitet ger kraft och styrka

 

Vill du veta mer om våra kurser, gå in på kurssidan.

 

 

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012