Hem | | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD

 

 

  KompetenKrafts affärsidé är att ge kunder kompetensutveckling med hög kvalitet

Som kund får du professionell personalutveckling utifrån dina speciella behov. Vår utgångspunkt är att stärka medarbetarnas kompetens. Utifrån det skapar vi klimat för utveckling och växande.

KompetensKraft kombinerar teoretisk kunskap med lång praktisk erfarenhet, flexibilitet, ansvarstagande och kontinuerlig kontakt med kunden.

 

 

loggaigiffKunskap med kvalitet ger kraft och styrka!

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012

Hem | | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD