Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

MENTAL TRÄNING SOM ARBETSREDSKAP

 

Kursen vänder sig till dig som vill ha redskap att förbättra din självbild så att du kan uppleva dig själv och dina möjligheter på mer positivt sätt och så att du förmedlar en mer positiv bild av dig själv utåt. Den vänder sig även till dig som vill utforska sidor av dig själv, som du kanske inte förstår eller som du inte vet så mycket om ännu.

 

Vi behöver våga se verkligheten som den är - se problem som finns - så att vi gör något åt dem. Men det är viktigt att vi inte fastnar i problemen utan gör om dem till mål för det vi vill ha istället. Lika viktigt är det att vi inte ser problem där de inte finns. Idag mer än någonsin behöver vi vara kreativa, konstruktiva barriärbrytare som letar rätt på möjligheter och finner lösningar.

 

Med hjälp av mental träning kan du träna din attityd till dig själv och andra. Du kan påverka din förmåga att tro på dig själv. Du kan påverka dina relationer i positiv riktning.

 

Vi använder oss av Doris Dahlins CD med mental träning "Inre lugn ger styrka."

 

Under kursen arbetar vi med övningar som tränar dig att:

 • arbeta med dina personliga resurser för att skapa en mer positiv självbild
 • vara medveten om hur dina tankar styr dig
 • vara medveten om hur kroppsspråk, tonfall, volym och ordval styr hur vi uppfattas
 • se och upprepa dina framsteg
 • se misstag som tillfällen att lära och dra slutsatser inför framtiden
 • träna målbilder under avslappning
 • våga utvecklas genom att ta egna initiativ till förändringar och förbättringar
 • kunna förmedla egna idéer så att motparten blir intresserad
 • ge kritik på ett säkert och tydligt sätt som varken är undfallande eller aggressivt
 • ge uppskattning till andra och dig själv på ett konstruktivt och ärligt sätt
 • skapa rutiner för att i den egna vardagen fortsätta träna din självkänsla

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012