Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

GLÖMSK OCH TRÖTT? URLADDAD? KRAVTYNGD? In i väggen! Eller…?

 

Om det är dags att bryta ditt stressade mönster, om du vill få stöd och hjälp på vägen, har du möjlighet att tillsammans med andra i samma situation, ta itu med din egen verklighet.

 

Kursen utgår från din egen verklighet och vänder sig till dig som har det stressigt, som vill göra något åt din situation, men som liksom de flesta idag inte orkar eller förmår göra det på egen hand.

 

Vill du börja på egen hand redan nu, kan kanske de här punkterna vara till din hjälp, som en första hjälpreda.

 

1. Vilka är stressfaktorerna i ditt liv?

Analysera och reflektera över vad som stressar dig. Se över vad du kan åtgärda och vad du inte kan göra något åt.

 

2. Lyssna på din kropp

Uppfatta kroppens signaler och lita på dem - lyssna på vad din kropp säger. Var snäll också mot dig själv. Våga säga nej.

 

3. Sköt om din kropp - du får ingen ny

Ät näringsriktig mat, eventuellt med kosttillskott. Drick mycket vatten. Hitta en träningsform som passar dig. Se till att du får tillräckligt med sömn. För lite eller orolig sömn är ett varningstecken!

 

4. Träna avslappning i någon form, i grupp eller individuellt.

Regelbunden vila och avslappning för både kropp och själ hjälper dig att bli mer stresstålig. Du minskar spänningar i kroppen, får mer energi och lust.

 

5. Sök gemenskap

Ensamhet ökar ofta stressnivåer. Vårda din familj, dina vänner och arbetskamrater. Eller finn ny gemenskap, nya grupper där du känner samhörighet.

 

6. Respektera dig själv

Ta dig själv på allvar och ta makten över ditt eget liv. Bygg upp ditt självförtroende. I dag finns mycken hjälp att få, kurser, CD-skivor, kassettband, böcker m.m.

 

7. Vad är viktigast i ditt liv?

Sist men inte minst - prioritera. Välj och ta ansvar för vad som är viktigast både i livet i stort och i ditt jobb. Kan någon annan göra något av det du gör? Behöver det göras? Kan det göras i morgon? Kan det göras på ett annat sätt?

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012