Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

RETEAMING -ny motivation och kraft för ett team

 

Syftet med reteaming är att gruppen/laget ska bli ett bra team. Vi jobbar med en strukturerad modell, som stegvis ger er olika verktyg, som ni alltid kan använda, dels i den här gruppen och dels i andra grupper.

 

Metoden, som kallas reteaming, är ett lösningsfokuserat arbetssätt, som från början kommer från psykiatrin. Man fokuserar på mål, resurser, framsteg i stället för problem. Ben Furman, finsk psykiatriker och författare till många böcker inom området, har vidareutvecklat den här modellen i bl a Finland och Sverige. Den används idag på många arbetsplatser med mycket goda resultat . Ben Furman har även utvecklat metoden i många uppskattade TV-program.

 

Modellen främjar utveckling och nytänkande och ger goda resultat, både i arbetslivet och inom vård och omsorg. Modellen är särskilt lämplig att använda t ex vid omorganisationer. Enligt Ben Furman är hopp, samarbete och kreativitet, tre viktiga ingredienser för att få människor att vilja lösa sina problem och nå sina mål.Med hopp menar han, att det måste finnas en chans att lyckas för att skapa motivation för utveckling och förändring. Samarbete, konstruktiv kommunikation är nödvändigt för all utveckling. Kreativitet, dvs idéer och nytänkande, krävs också för förändring och utveckling.

 

En reteaming utbildning kan t ex innehålla:

 • Ökad självinsikt om mina styrkor och svagheter i kommunikation med andra
 • Att komma till insikt om begränsningar och befria sig från dem
 • Positiva framtidsbilder, att se möjligheter i stället för hinder
 • Att avbryta inre negativ dialog - tankens kraft
 • Hur hjärnans bilder påverkar oss
 • Gruppens egen policy för konstruktiv kritik
 • Från problem till mål
 • Prioritera mål och göra dem attraktiva och tydliga
 • Krav och förväntningar för att nå målen
 • Tillgångar inom gruppen: bedöma starka sidor
 • Att se framsteg och utforska positiv utveckling
 • Finna sin egen inre kraft
 • Bilden av mig själv-hur kan den påverkas och hur påverkar den mig i olika situationer
 • Att tro på sin egen förmåga
 • Spelregler och arbetsformer för vår grupp
 • Fastställa konkreta handlingsplaner - att använda det förhållningssätt gruppen lärt sig i vardagen

Utbildad reteamingledare hos Ben Furman: Doris Dahlin

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012