Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

PROJEKTARBETE

 

Konsten att driva ett projekt på ett målinriktat och framgångsrikt sätt har blivit allt viktigare idag. Förändringstakten i samhället ställer helt nya krav på organisationsstrukturen och arbetsprocessen.

 

Det krävs flexibla arbetsformer utanför linjeorganisationen, samverkan mellan olika enheter och specialister, kreativa och snabba problemlösningar och beslut samt engagerade medarbetare. Då är projektformen överlägsen som arbetsmetod.

 

Deltagarna får genomföra ett projekt från idé till resultat utifrån en projektmodell, samtidigt som de får analysera sin egen grupprocess.

 

Utbildningen utgår från Doris Dahlins bok "100 sidor om att lyckas som projektledare" och innehåller bl.a.:

  • Projektmetod, att planera och genomföra projekt från förberedelse till uppföljning
  • Projektorganisation, ansvar och roller, förankring och information
  • Grupprocesser och grupproller
  • Projektmöten, att skapa kreativa och effektiva möten
  • Projektredovisning, konsten att strukturera, engagera och få gehör
  • Ledarrollen, att skapa framgångsrika projektteam genom att målstyra, stötta och delegera

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012