Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
| Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

NY SOM CHEF - EN KURS OM ATT ERÖVRA LEDARSKAPET OCH ATT BEHÅLLA DET

Att öka medvetenhet och kunskap om den egna chefsrollen är att ge dig som ny chef en chans att bli ledare, att starta rätt och att skapa det goda teamet . Det förutsätter en förmåga att skapa förtroende och resultat i ett team och det i sin tur förutsätter kunskap om människors beteende och om hur vi påverkar varandra. Det är den kunskapen som den här utbildningen ger dig.

 

Det goda eller det dåliga ledarskapet präglar mycket av gruppens motivation och effektivitet. Ledarskap är ett samspel mellan medarbetare och chef och att utveckla chefer är därför även att utveckla medarbetare. Ledarskap handlar om att styra mot mål, skapa resurser och nå resultat, att ta tillvara och utveckla medarbetare och att få bra människor att stanna i din arbetsgrupp. Med den här utbildningen får du förmåga och redskap att genomföra det.

 

 

Professionell identitet som ledare:

" Att våga vara ledare och släppa specialistrollen till förmån för ledaridentitet. Att representera ledning och din egen grupp

" Faran med det uteblivna ledarskapet och viktiga arbetsredskap för att i stället erövra och behålla ledarskapet

" Att vara chef idag - hur leder du andra och hur vill du leda? Insikt om din egen chefsprofil, hur den påverkar dig, din grupp och din överordnade chef

" Hur blir man en bra chef? Vilka är de vanliga önskemålen från medarbetarna? Vilka förväntningar finns i din grupp?

" Att vara både relations- och resultatorienterad

" Fallgropar för nya chefer

 

Kommunikation: ledarskapet som erövras i samspel med dina medarbetare

" Du behöver inte kunna allt - men du måste skapa förutsättningar för dialog

" Feedback; Konstruktiv kritik i svåra situationer. Konkret beröm och uppskattning som arbetsredskap.

" Syfte och struktur för fungerande utvecklingssamtal. Praktisk tillämpning för dig som ledare

" Att skapa effektiva team

" Konflikthantering - hantera nödvändiga konflikter och undvika de onödiga

" Konsten att blidka en rasande medarbetare, att hejda en ångvält och öppna en mussla…Motivera och   entusiasmera olika slags medarbetare

" Ditt ansvar och din roll som ledare när det gäller att samtala om svåra saker. Samtalsmetodik

" Hur uppkommer samarbetsproblem och vad kan man göra åt dem

" Att vara tydlig och även kunna fatta obehagliga svåra beslut

" En modell för att övertyga andra och sälja dina idéer

" Coach, expert eller övervakare? När människor inte gör det man säger åt dem att göra

 

Att utvecklas som chef och människa

" Din ledarprofil en personlig test

" Att se misstag som ett unikt tillfälle till utveckling och lärande och att skapa förutsättningar för att lyckas

" Att inte bli utbränd som chef

 

Driva och hantera förändringar som ledare

" Att skapa förändringsvilja och att möta motstånd

" Vad händer med människor i förändring - Att inte ha för bråttom och samtidigt ha idéer och driva förändringar i den riktning jag vill

" När rutinen blir viktigare än förnyelse och marknadsanpassning

" En praktisk arbetsmodell för att få med sig andra i förändring

" Faser i en förändring

" Att finna och fånga upp din grupps kunskap och använda dig av den för förändring

 

Måltänkande i praktiken

" Att få medarbetarna att gå åt samma håll - stimulera med konkret målstyrning och kontinuerlig uppföljning

" Att själv arbeta med rätt saker och att förstå att prioritering är kopplat till mål

" Förstå och acceptera mål. Delaktighet i formulering och diskussion av målen. Tillfälle att kontinuerligt reflektera över målen.

" Att bryta ned de övergripande målen till hanterbara och för alla medarbetare förståeliga delmål.

" Att delegera rätt - vem har formell och vem har reell kompetens? Vem får verkligen något uträttat och vem gör det bäst?

" Förtydliga krav och förväntningar på ledarskapet . Om man varken vet organisationens krav eller vad omgivningen förväntar sig är det svårt att vara en bra chef.

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012