Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

PRESENTATIONSTEKNIK

 

Det här är en kurs för dig som vill göra professionella presentationer, där budskapet är tydligt och där du får andra att lyssna.

 

Kursen anpassas till de enskilda deltagarnas behov och färdigheter. Det innebär att du får direkt hjälp med att se både vad du behöver förbättra och vad du redan är bra på. Du får även hjälp med hur du konkret kan bli ännu bättre och hur du bäst kan utnyttja dina starka sidor.

Vi baserar utbildningen på mycken individuell återkoppling, så att du direkt kan använda dig av dina nya kunskaper i din egen situation.

 

Några av de områden vi arbetar med:

  • Du lär dig anpassa dig till syfte och till olika mottagargrupper så att andra blir intresserade av ditt budskap.
  • Förberedelser inför en presentation så att du blir mer säker och tydlig.
  • Att välja vad du ska säga så att budskapet blir effektivt.
  • Att hantera rampfeber.
  • Mentala förberedelser inför svåra uppdrag.
  • Skapa kontakt med en grupp.
  • Aktivera, engagera och motivera en grupp.
  • Hantera motstånd i grupp

Vi tittar på vad du säger och hur du säger det. Vi går igenom hur alla kan öva sin förmåga att vara fokuserad och målinriktad så att åhörarna är villiga att ta till sig innehållet.

 

Kopplat till kursen finns både en bok i presentationsteknik och ett träningsband för bl.a. rampfeber.

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012