Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

LEDARUTVECKLING FÖR DIG SOM VARIT LEDARE I FLERA ÅR

 

Ledarskapsrollen

 • Personligt ledarskap. Stärkt självtillit som ledare, medvetenhet om egna styrkor och svagheter. Hjälp att åtgärda svaga sidor och mer använda sig av de starka
 • Personlig utveckling och fördjupad träning i svåra situationer inom ledarrollen.
 • Att vara chef idag - hur leder du andra och hur vill du leda? Insikt om din egen chefsprofil, hur den påverkar dig, din grupp och din överordnade chef
 • Att sätta gränser, ge och ta ansvar. Säga nej på rätt sätt och till rätt saker
 • Ledarskapets möjligheter
 • Leda, motivera och mäta
 • Förmåga att ta kritik
 • Skapa inre drivkrafter hos sig själv och sina medarbetare
 • Att alltid utgå från den aktuella situationen och se vad du och dina medarbetare kan lära av den. Se misstag som ett unikt tillfälle till utveckling och lärande och att skapa förutsättningar för att lyckas

Gruppdynamik - Kommunikation och argumentation

 

 • Att plocka fram det bästa i varje medarbetare och att hantera olika former av motstånd. Arbetsgruppens dynamik och utveckling
 • Riktlinjer för att skapa goda team och god laganda
 • Att hjälpa sina medarbetare växa
 • Ledaren som konfliktlösare. Att arbeta förebyggande, undvika de onödiga konflikterna och att hantera de nödvändiga så att de blir utvecklande
 • Att vända onödiga konflikter till kommunikation
 • Praktiska råd för konflikthantering
 • Motivationspsykologi: Att skapa tillitsfulla relationer, delaktighet och kvalitet i arbetet. Hur du kan stimulera andra att göra sitt bästa, att bli engagerade och motiverade medarbetare
 • Argumentera så att dina idéer får genomslagskraft. Sälja idéer till dina medarbetare, andra avdelningar eller överordnad chef. En konkret modell att använda vid olika tillfällen
 • Engagemanget som tillgång och fallgrop
 • Att vara förberedd att samtala om svåra saker Ditt ansvar och din roll som ledare när det gäller att samtala om svåra saker. Samtalsmetodik. Förberedelser före, under och efter mötet. Checklistor till din hjälp

 

Hantera förändringar som ledare

 

 • Initiera, leda och utvärdera förändringar - vad är viktigt i de olika faserna?
 • Driva förändringsarbete så att du får din grupp med dig
 • Att skapa förändringsvilja och att möta och hantera motstånd
 • Vad händer med människor i förändring - Att inte ha för bråttom och samtidigt ha idéer och driva förändringar i den riktning du vill
 • Praktiska råd och tips för att få med dig andra i förändring
 • Ledare i förändring. Att finna och fånga upp din grupps kunskap och använda dig av den för förändring
 • Förändringar och samarbete - att positivt påverka tryggheten i din grupp

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012