Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

PRAKTISK KONFLIKTHANTERING

  • Hur uppkommer samarbetsproblem och vad kan man göra åt dem?
  • Varför uppstår konflikter?
  • Vilka är dina vanliga mönster vid konflikter?
  • Att vara tydlig och även kunna fatta obehagliga svåra beslut
  • Att arbeta förebyggande, undvika de onödiga konflikterna och att hantera de nödvändiga så att de blir utvecklande
  • Vem är besvärlig och varför? Att plocka fram det bästa i varje medarbetare. Varför är gnällspiken en gnällspik?, Kritikern, syndabocken, den dominante, den tyste, clownen och de andra. Att bryta negativa rollmönster i gruppen
  • Ge och ta mot feedback så att du når resultat. Konstruktiv kritik i svåra situationer. Konkret beröm och uppskattning som arbetsredskap
  • Vems är problemet?
  • Att samtala om svåra saker. Samtalsmetodik
  • Metoder för konflikthantering

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012