Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | | Utvecklingssamtal

 

 

CHEFSSUPPORTEN!

 

 

Det här är chefsutbildningen som gör det möjligt för Dig att...

 

… "gå på kurs" när Du har tid!

Du kan ta Dig en timme här och där.. och skapa utrymme för reflexion och utveckling. Och Du behöver inte lägga en tid på att resa iväg till en kurslokal…

 

… lära Dig det Du vill!

Vi utgår från att Du liksom de flesta erfarna chefer redan har varit igenom en eller flera kurser i ledarskap/chefsskap. De har säkert gett dig en del värdefulla generella kunskaper om hur en bra chef ska vara. Nu vill Du arbeta med att utveckla Dig själv eller få stöd i Din problemlösning i frågor som är aktuella just för Dig och just nu!

 

Så här fungerar Chefssupporten….

 

Du tecknar ett abonnemang som löper under 6 mån

  • Du får en personlig samtalspartner/coach som följer Dig och Din utveckling under tiden
  • Du startar med att genomföra en analys av Din arbetssituation och ett Test som visar Din chefsprofil.
  • Testet följs upp av ett 2-3 timmars personligt möte med coachen på Din "hemmaplan". (Ev resultat från medarbetarenkäter, utvecklingssamtal o dyl kan också vara underlag till samtalet)
  • Du får ett antal coachingsamtal per telefon. Vi bestämmer tillsamans hur många samtal vi ska ha.
  • Du har stora möjligheter att planera in samtalen när det passar Dig bäst
  • Du kan dessutom kontakta Din coach per mail för att få snabba svar på kortare frågor under abonnemangstiden

Lär dig det Du vill! När Du Vill! Var Du än är!

 

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012