Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

PERSONLIG UTVECKLING

 

Kan man gå på utbildning i det?

- Ja, det kan man!

 

I dag vet vi att det finns en mängd olika redskap att utvecklas också som vuxen, att själv kunna styra sin egen utveckling.

 

Under en sådan utbildning ökar du din medvetenhet om dig själv och ditt sätt att fungera tillsammans med andra människor. Du ser tydligare dina svaga och starka sidor, ser vad du kan och vill göra för att bättre utnyttja dina starka sidor och åtgärda dina svaga. Du får tid och möjlighet att fatta beslut om vad du ska ta itu med.

 

Själva innehållet i kursen ser olika ut beroende av vilka behov som finns. Det kan t ex handla om att förbättra din självkänsla, att stärka din sociala kompetens, att lära dig ge konstruktiv kritik eller att få hjälp i att känna dig säkrare när du talar inför grupp.

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012