Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | Kvinna och chef | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

KRISHANTERING

 

Chefsutbildning

 

Mål

 

Målet är att stärka cheferna/ledarnas förmåga att tala om svåra saker så att de kan hantera nödvändiga förändringar på bästa möjliga sätt för deras medarbetare och för företaget/kommunen etc. Det sker genom att ge dem kunskap och insikter om att leda vid kaos och kriser.

 

Innehåll

 • Skillnaden mellan svåra samtal och att lära sig samtala om svåra saker
 • Viktigt att tänka på vid genomgripande förändringar och kriser
 • Att vid kaos skapa trygghet som ledare
 • Att som chef se och möta medarbetare i kris
 • Krisförlopp och vanliga beteenden
 • Människan i kris: olika faser - chock, försvarsreaktioner, bearbetning och nyorientering
 • Faktorer som påverkar de individuella reaktionerna vid kris
 • Råd till chefer vid krisbemötande
 • Samtalsmetodik vid kriser
 • "Den hemliga skulden" hos de vars tjänster försvinner
 • "Överlevnadsskulden" hos de som blir kvar
 • Vägen från kris till utveckling
 • Tio viktiga punkter för chefen som bra samtalsledare

Vi har även utbildningar i krishantering för andra grupper än chefer. Ring gärna för referenser och innehållsförslag!

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012