Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD
Ny som chef | | Erfaren ledare | Grupp/Teamutveckling på nytt sätt | Går budskapet fram? | Stresshantering | Praktisk konflikthantering | Krishantering | Personlig utveckling | Mental träning | Att leda och arbeta i projekt | Mentorskap som verktyg | Chefsupporten | Utvecklingssamtal

 

 

KVINNA OCH CHEF - KRAFT OCH STYRKA ATT LEDA ANDRA I TIDER AV FÖRÄNDRING

Den här utbildningen vänder sig till dig som är kvinna och vill utvecklas i din ledarroll. Den ger dig möjligheter att få perspektiv på ditt ledarskap och att diskutera det tillsammans med andra kvinnor.

 

Dagens ledarskap kräver betydligt mer än gårdagens. Vi har ett högt arbetstempo och en värld av snabba förändringar, där det är en styrka att vara kvinnlig ledare, men där det också kan vara ett utsatt läge. I vardagens snabba arbetstempo blir vi så upptagna av vardagliga problem och bekymmer att vi ofta tillgriper förenklade lösningar eller stoppar problemen under mattan. Det leder på sikt till stress och ineffektivitet, vi lägger tid och energi på fel saker och vi tappar vår arbetsglädje. De snabbare förändringarnas tid kräver ständig flexibilitet för att företag, förvaltningar och organisationer ska överleva. Det kräver i sin tur nya sorters ledare som kan fånga upp andras kunskap och idéer till förändring.

 

Under utbildningen är dialog och självinsikt redskap, samtidigt som vi ger ny kunskap. Det innebär att du som går kursen får insikter om dig själv och praktiska redskap för din vardag, menäven att vi skapar en konsultativ kvinnlig chefsgrupp där slutsatser, åtaganden och handlingsplaner kan växa fram. Utbildningen öppnar dörrar för utveckling, skapar förutsättningar att utvecklas som ledare.

 

Teman:

"Kvinnligt ledarskap utifrån en helhetssyn

"Din bild av dig själv och ditt ledarbeteende som andra

ser det

"Stärkt självtillit som ledare

"Syndromet att rädda världen och göra om arbetsplatsen på en förmiddag

" Driva förändringsarbete så att du får din grupp med dig. Initiera, leda och utvärdera. Hantera motstånd mot förändringar

" Ledaren som konfliktlösare. Att arbeta förebyggande, undvika de onödiga konflikterna och att hantera de nödvändiga så att de blir utvecklande

" Att skapa tillitsfulla relationer, delaktighet och kvalitet i arbetet. Hur du kan stimulera andra att göra sitt bästa, att bli engagerade och motiverade medarbetare

" Att hantera egen och andras stress som ledare

" Att plocka fram det bästa i varje medarbetare och att hantera olika former av motstånd. Vad gör du med den som presterar för lite? Gnällspiken, kritikern, syndabocken, den dominante, den tyste, clownen och de andra? Att som chef bryta negativa rollmönster i gruppen

" Argumentera och sälja dina idéer

" Engagemanget som tillgång och fallgrop

" Ge och ta mot feedback så att du når resultat. Konstruktiv kritik i svåra situationer. Konkret beröm och uppskattning som arbetsredskap.

" Syfte och struktur för fungerande utvecklingssamtal. Praktisk tillämpning för dig som ledare

" Går budskapet fram? Strategier när du ska tala inför andra

" Samtala om svåra saker

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin  - © 2012