Medarbetarutbildning - personlig utveckling

 

Sju dagar med skratt och allvar, blandade i en god förpackning. Hemarbete, grupparbete och enskilda framträdande. Sällan har en kurs blivit så uppskattad som "Doris kurs". Personligt utvecklingsprogram för anställda inom Fk Vb, är det officiella kursnamnet.

 

En grupp anställda från FO Nordmaling-Robertsfors och Vindeln-Vännäs- Bjurholm avslutade sin kurs nu i mars månad efter att ha träffats vid tre tillfällen. Visst innehåller kursen en del "jobbiga" moment med självrannsakan i livets och arbetets olika skeende men den ger så mycket tillbaka. Och dessa moment knyter an till den ena hörnpelaren av kursen: stärkandet av självkänslan. Från gruppen och inför dig själv handlar det om att lyfta fram ens goda och starka sidor. Vet du inte om dig själv så ger kursdeltagarna dig ett stort mått av "gröna kraftkorn"; dessa livsstärkande egenskaper som du aldrig kan få för mycket av; inte minst på dagens arbetsmarknad. Den andra grundstommen hänför sig till stresshantering.

 

Stress och självkänsla. Begreppen kan förvisso rymma många tolkningar och förväntningar. En kurs med denna rubrik leder tankarna år olika håll. Så också bland oss innan kursen startade.

 

När vi nu ser tillbaka förstår vi att resultatet mycket är avhängt Doris´insats, men även deltagarnas aktiva insats. Från kursavslutningen tolkade jag våra synpunkter i ett gemensamt önskemål: låt alla kassaanställda få möjligheten och, låt oss säga, förmånen att lära oss upptäcka oss själva och varandra; i det finmaskiga samarbete som i andra sammanhang kallas arbetsorganisation eller arbetsmiljö. Doris D med rötter i Härnösand och som student vid Umeå universitet är en viktig katalysator i vårt svåra arbete och umgänge arbetskamrater emellan. De frön hon sår må inte blomma idag men om vi "tjår oss nalta" så har vi siktet rätt inställt. Låt oss därför se kursen som en god investering för framtiden istället för att, som vanligt är, vänta på de snabba "vinsterna".

 

Avslutar med ett citat från Doris kurspärm: "Den som ger sig ut på grenen ska inte vara rädd för det är där frukten finns".

/ kursdeltagaren Erik (2401)

 

 

 

 

KompetensKraft Doris Dahlin -  - © 2012

Hem | Företagspresentation | Arbetssätt | Referenser | Handledning | Kurser | Artiklar | Kontakt | Böcker/CD